Previous slide
Next slide
Ħal-Lija għandha l-oriġini tagħha fil-preistorja kif jidher mill-oqbra megalitiċi li nkixfu minn Din l-art ħelwa fl-1967, madankollu r-raħal preżenti ġej mill-elevazzjoni għall-istatus parokkjali lejn l-aħħar tas-seklu 16. Ir-residenti jammontaw għal aktar minn tlett elef.
Il-motto tar-raħal huwa “Suavi fructo Rubeo” – (bi Frott ħelu Nħammar), għax f ’dan ir-raħal tista’ ssib ħafna siġar tal-larinġ u hija magħrufa bħala l-akbar industrija ta ’din il-frotta f’ Malta. It-tliet irħula kollha ta ’Ħ’ Attard, Ħal Balzan u Ħal Lija, iqiegħdu fil-konfini parrokkjali ta’ Birkirkara. Fl-1594, Ħal Lija kiseb l-awtonomija xi 19-il sena wara t-twaqqif ta ’Ħ’ Attard għal parroċċa indipendenti minn Birkirkara. Fil-parametri ta’ Ħal Lija bħala parroċċa, l-insedjamenti ta ’Ħal-bordi u Ħal Mann ġew annessi minn Ħ’ Attard b’ riżultat ta ’petizzjonijiet mir-residenti tal-irħula msemmija. Il-Knisja Parrokkjali preżenti nbdiet fl-1694, iddisinjata mill-arkitett residenti Ġanni Barbara u kompliet tissebbaħ mill-patroċinju tal-Konti Franġisku Preziosi, li ta sehmu fil-bini tal-kampnari tewmin u l-karatteristiċi obeliski fuq iz-zuntier tal-knisja.